Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis 4/1994

Marie Vlachová, Štefan Sarvaš:
From national to transnational armed forces (4th annual conference of ERGOMAS) [548]

Vlachová, Marie, Štefan Sarvaš. 1994. „Od národních k nadnárodním ozbrojených silám (IV. výroční konference ERGOMAS).“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 30 (4): 548-549

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz