Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis 4/1994

Sylva Bartlová, Jiřina Pavlusová, Adolf Žáček:
Towards the start of integration medicine with sociology (to 75 anniversary of foundation Masaryk University in Brno [546]

Bartlová, Sylva, Jiřina Pavlusová, Adolf Žáček. 1994. „K počátkům integrace medicíny a sociologie u nás (k 75. výročí založení Masarykovy univerzity v Brně).“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 30 (4): 546-547

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz