Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis 4/1994

Ladislav Rabušic:
School of the Social Studies of the Faculty of Philosophy, Masaryk University, Brno [545]

Rabušic, Ladislav. 1994. „Škola sociálních studií Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 30 (4): 545-545

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz