Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis 4/1994

Ludmila Fialová:
Readings in Population Research methodology [540]

Fialová, Ludmila. 1994. „Readings in Population Research methodology.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 30 (4): 540-544

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz