Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis 4/1994

Tomáš Sirovátka:
Petr Mareš: Unemployment as a social problem [532]

Sirovátka, Tomáš. 1994. „Petr Mareš: Nezaměstnanost jako sociální problém.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 30 (4): 532-534

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz