Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis 4/1994

Radim Marada:
Andrew Arato and Jean L. Cohen: Civil Society and Political Theory [526]

Marada, Radim. 1994. „Andrew Arato and Jean L. Cohen: Civil Society and Political Theory.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 30 (4): 526-528

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz