Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis 4/1994

Jan Keller:
Global problems – New initiatives, new literature [523]

Keller, Jan. 1994. „Globální problémy – nové iniciativy, nová literatura.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 30 (4): 523-525

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz