Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis 4/1994

Dušan Lužný:
New Religious Movements. Conflicting Expressions of Religiosity in a Different World [499]

Lužný, Dušan. 1994. „Nová náboženská hnutí. Konfliktní formy religiozity v diferentním světě.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 30 (4): 499-512

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz