Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis 4/1994

Petr Mareš, Ladislav Rabušic:
Czech Unemployment from a Regional Perspective [475]

Mareš, Petr, Ladislav Rabušic. 1994. „Nezaměstnanost v České republice na počátku devadesátých let v regionálním pohledu.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 30 (4): 475-498

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz