Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis 4/1994

Radim Marada:
Intellectuals and Ideology. Towards Mannheim’s Concept of Free-Floating Intellectuals [433]

Marada, Radim. 1994. „Intelektuálové a ideologie. K Mannheimově koncepci sociálně nezakotvené inteligence .“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 30 (4): 433-446

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz