Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis 4/1994

Edmund Wnuk-Lipiński:
The Left Turn in Poland. A Sociological and Political Analysis [413]

Wnuk-Lipiński, Edmund. 1994. „Obrat Polska doleva. Sociologická a politická analýza.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 30 (4): 413-432

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz