Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis 4/1994

Ladislav Rabušic, Ivo Možný:
A Few Word of Introduction [412]

Rabušic, Ladislav, Ivo Možný. 1994. „Několik slov úvodem.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 30 (4): 412-412

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz