Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Czech Sociological Review 1/1999

J. Tomeš:
Denis B. Shaw: The Post-Soviet Republics: A Systematic Geography [117]

Tomeš, J.. 1999. „Denis B. Shaw: The Post-Soviet Republics: A Systematic Geography.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 7 (1): 117

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz