Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Czech Sociological Review 1/1999

Petr Jehlička:
The Development of Czech Environmental Policy 1990-1995 [37]

Jehlička, Petr. 1999. „The Development of Czech Environmental Policy 1990-1995.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 7 (1): 37-50

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz