Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Czech Sociological Review 1/1999

Jiří Kabele:
A General Interpretation of Transition in the Czech Republic (1989-1993) [3]

Kabele, Jiří. 1999. „A General Interpretation of Transition in the Czech Republic (1989-1993).“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 7 (1): 3-22

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz