Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis 1/1999

Jan Sedláček:
Georg Simmel: Money in Modern Culture and Other Essays [113]

Sedláček, Jan. 1999. „Georg Simmel: Peníze v moderní kultuře a jiné eseje.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 35 (1): 113-113

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz