Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis 1/1999

J. Bečvář:
Attitudes toward Politics in 1968 [121]

Bečvář, J.. 1999. „Postoj občanů k politice v roce 1968 (Z dosud nepublikovaného demoskopického výzkumu Mlynářova týmu).“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 35 (1): 121

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz