Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis 1/1999

D. Ryšavý:
Social Transformation of Czech Society [120]

Ryšavý, D.. 1999. „Sociální transformace české společnosti .“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 35 (1): 120-120

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz