Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis 1/1999

J. Šubrt:
Norbert Elias: On the Solitude of Dying [114]

Šubrt, J.. 1999. „Norbert Elias: O osamělosti umírajících.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 35 (1): 114-118

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz