Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis 1/1999

Jarmila Premusová:
Ownership as an Interpretative Key to the Nature of an Area's Society [101]

Premusová, Jarmila. 1999. „Vlastnictví jako interpretační klíč k povaze územního společenství .“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 35 (1): 101-110

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz