Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis 1/1999

Jiří Šubrt:
Time and Discipline: The Monastery as a Model [89]

Šubrt, Jiří. 1999. „Čas a disciplína. Klášter jako model .“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 35 (1): 89-100

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz