Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis 1/1999

Zdeněk Lokaj:
Communication Strategies and Economic Discourse in the Press and Television [67]

Lokaj, Zdeněk. 1999. „Komunikační strategie a ekonomický diskurs v tisku a televizi.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 35 (1): 67-88

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz