Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis 1/1999

Jiří Večerník:
Middle Classes in Czech Reforms [33]

Večerník, Jiří. 1999. „Střední vrstvy v české transformaci .“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 35 (1): 33-52

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz