Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis 1/1999

Jadwiga Šanderová:
Classes and Strata in Contemporary Capitalism Again [17]

Šanderová, Jadwiga. 1999. „Opět o třídách a vrstvách v současné kapitalistické společnosti .“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 35 (1): 17-32

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz