Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis 1/1999

Immanuel Wallerstein:
The Heritage of Sociology. The Promise of Social Science [3]

Wallerstein, Immanuel. 1999. „Dědictví sociologie - příslib společenských věd.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 35 (1): 3-16

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz