Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

Sociologický časopis / Czech Sociological Review 4/2008

Czech issue

Content

Marek Skovajsa:
Sociologický časopis 2002–2007: zpráva šéfredaktora. [Sociologický časopis 2002–2007: Editor’s Report] [615]

ARTICLES

Karel Müller:
Inovační aktéři a inovační prostředí v modernizační perspektivě [Innovative Actors and the Environment of Innovation in the Perspective of Modernisation] [627]

Boris Burcin, Dušan Drbohlav, Tomáš Kučera:
Možnosti migračního řešení perspektivního úbytku a demografického stárnutí obyvatelstva České republiky [Migration as a Possible Solution to the Future Population Deficits and Demographic Ageing in the Czech Republic]. [653]

Lucie Jarkovská, Kateřina Lišková:
Genderové aspekty českého školství [Gender Aspects of Czech Education] [683]

SOCIOLOGICAL RESEARCH

Dana Hamplová:
Čemu Češi věří: dimenze soudobé české religiozity [What Do Czechs Believe In? Dimensions of Contemporary Czech Religiosity] [703]

SUMMARY ARTICLES

Natalie Simonová, Tomáš Katrňák:
Empirické přístupy v sociálně stratifikačním výzkumu vzdělanostních nerovností [Empirical Approaches in Social Stratification Research on Educational Inequalities] [725]

METHODOLOGY

Blanka Řeháková:
Kontrasty v logistické regresi [Contrasts in Logistic Regression] [745]

Pavlína Spurná:
Prostorová autokorelace – všudypřítomný jev při analýze prostorových dat? [Spatial Autocorrelation – A Pervasive Phenomenon in the Analysis of Spatial Data?] [767]

IN MEMORIAM

Miloslav Petrusek, Milan Tuček:
Za Pavlem Machoninem [For Pavel Machonin]. [789]

Jaroslav Krejčí:
Vzpomínka na Pavla Machonina [Remembering Pavel Machonin] [794]

PROFILES

Zuzana Uhde:
Sté výročí narození Simone de Beauvoir (Zuzana Uhde) [The Centenary of the Birth of Simone de Beauvoir] [797]

Marek Skovajsa:
Když sociologie potkala historii: Charles Tilly (1929–2008) (Marek Skovajsa) [When Sociology Met History: Charles Tilly (1929–2008)] [800]

REVIEWS

Marta Svobodová:
Pavel Barša, Josef Fulka: Michel Foucault. Politika a estetika [807]

Jiří Woitsch:
Jana Vobecká: Populační vývoj Židů v Čechách v 19. a první třetině 20. století. Společenské a hospodářské souvislosti [809]

Zdeněk R. Nešpor:
Lenka Kalinová: Společenské proměny v čase socialistického experimentu. K sociálním dějinám v letech 1945–1969 [813]

Marcela Kafková:
Petr Sak, Jiří Mareš, Hana Nová, Vít Richter, Karolína Saková, Jarmila Skalková: Člověk a vzdělávání v informační společnosti. Vzdělávání a život v komputerizovaném světě [817]

Michal Růžička:
Loic Wacquant: Urban Outcasts: A Comparative Sociology of Advanced Marginality [820]

INFORMATION

(-mp-):
- 150 let od narození Émila Durkheima, Bratislava, 15.–16. 5. 2008 [825]

Jiří Vinopal:
International Conference on Survey Methods in Multinational, Multiregional, and Multicultural Contexts (3MC) [826]

Arnošt Svoboda:
5. konference Evropské asociace pro sportovní sociologii (eass) [828]

Karel Černý:
Konference Education, Equity and Social Justice [829]

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz