Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis 4/1999

T. Bartošek, J. Táborský:
The Founding of the Olomouc Sociological Community [500]

Bartošek, T., J. Táborský. 1999. „Založení Olomoucké obce sociologické.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 35 (4): 500

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz