Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis 4/1999

J. Sedláček:
The Book of the Tenth Congress of Polish Sociologists [498]

Sedláček, J.. 1999. „Kniha o desátém sjezdu polských sociologů.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 35 (4): 498-499

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz