Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis 4/1999

Z. Mansfeldová:
CITNET: Citizens In Transformation [497]

Mansfeldová, Z.. 1999. „CITNET: Citizens In Transformation.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 35 (4): 497-497

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz