Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis 4/1999

D. Ryšavý:
From the Conference 'Ten Years After - 1989-1999. A first appraisal' [495]

Ryšavý, D.. 1999. „Z Konference "Ten years after - 1989-1999. A first balance". Budapešť, 23.-25. 9. 1999.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 35 (4): 495-496

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz