Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis 4/1999

M. Illner:
Sociologist on European Integration and Expanding of the European Union [492]

Illner, M.. 1999. „Sociologové o evropské integraci a rozšiřování Evropské unie.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 35 (4): 492-494

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz