Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis 4/1999

E. Rendlová:
News from Masaryk's Czech Sociological Society [491]

Rendlová, E.. 1999. „Zprávy z Masarykovy české sociologické společnosti.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 35 (4): 491-491

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz