Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis 4/1999

P. Machonin:
Pavel Kohn would have been 70 this Year [491]

Machonin, P.. 1999. „K nedožitým sedmdesátinám Pavla Kohna.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 35 (4): 491-491

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz