Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis 4/1999

H. Kubátová:
Alena Heitlingerová, Zuzana Trnková: Young Women of Prague [485]

Kubátová, H.. 1999. „Alena Heitlingerová, Zuzana Trnková: Životy mladých pražských žen.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 35 (4): 485-486

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz