Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis 4/1999

J. Sokol:
Pierre Bourdieu: Theory of Action [482]

Sokol, J.. 1999. „Pierre Bourdieu: Teorie jednání.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 35 (4): 482-484

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz