Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis 4/1999

P. Horská:
Evelyne Sullerotová: Krize rodiny [481]

Horská, P.. 1999. „Evelyne Sullerotová: Krize rodiny.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 35 (4): 481-481

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz