Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis 4/1999

A. Andrle:
Bohuslav Blažek: Country-Towns-Media [480]

Andrle, A.. 1999. „Bohuslav Blažek: Venkov-města-média.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 35 (4): 480-480

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz