Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis 4/1999

J. Večerník:
J. L. Porket: Modern Economic Systems and their Transformation [471]

Večerník, J.. 1999. „J. L. Porket: Modern Economic Systems and their Transformation.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 35 (4): 471-472

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz