Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis 4/1999

Pavel Machonin, Lumír Gatnar:
Sociology, Elections and Our Critics [468]

Machonin, Pavel, Lumír Gatnar. 1999. „Sociologie, volby a naši kritikové.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 35 (4): 468-470

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz