Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis 4/1999

Petr Matějů:
Elections Test Ideologies, not Scientific Theories and Hypotheses [463]

Matějů, Petr. 1999. „Volbami se testují ideologie, nikoli vědecké teorie a hypotézy.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 35 (4): 463-467

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz