Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis 4/1999

Miloš Havelka:
Introduction to Discussion [459]

Havelka, Miloš. 1999. „Úvod k diskusi.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 35 (4): 459-459

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz