Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis 4/1999

Jarosław Kilias:
Renan's Concept of the Nation and Contemporary Sociology [423]

Kilias, Jarosław. 1999. „Renanovské pojetí národa a současná sociologie .“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 35 (4): 423-432

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz