Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis 4/1999

Ladislav Rabušic, Tomáš Sirovátka:
The Czech Welfare State and Its Legitimacy [397]

Rabušic, Ladislav, Tomáš Sirovátka. 1999. „Český sociální stát a jeho legitimita.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 35 (4): 397-422

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz