Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Czech Sociological Review 2/1999

M. Mitášová:
Aspects of Contemporary Feminist Thought in Slovakia and the Aspekt [248]

Mitášová, M.. 1999. „ Aspects of Contemporary Feminist Thought in Slovakia and the Aspekt.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 7 (2): 248-252

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz