Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Czech Sociological Review 2/1999

A. Heitlinger:
An Insider-Outsider Perspective on the Status of Women in Czechoslovakia/Czech Republic [242]

Heitlinger, A.. 1999. „An Insider-Outsider Perspective on the Status of Women in Czechoslovakia/Czech Republic.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 7 (2): 242-244

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz