Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Czech Sociological Review 2/1999

P. Hutton Raabe:
Women and Gender in the Czech Republic and Cross-National Comparisons [223]

Raabe, P. Hutton. 1999. „Women and Gender in the Czech Republic and Cross-National Comparisons .“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 7 (2): 223-230

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz