Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Czech Sociological Review 2/1999

Alena Křížková:
The Division of Labour in Czech Households in the 1990s [205]

Křížková, Alena. 1999. „The Division of Labour in Czech Households in the 1990s.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 7 (2): 205-214

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz