Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Czech Sociological Review 2/1999

Hana Havelková:
The Political Representation of Women in Mass Media Discourse in the Czech Republic 1990-1998 [145]

Havelková, Hana. 1999. „The Political Representation of Women in Mass Media Discourse in the Czech Republic 1990-1998.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 7 (2): 145-166

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz