Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Czech Sociological Review 2/1999

Marie Čermáková:
Introduction [123]

Čermáková, Marie. 1999. „Introduction.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 7 (2): 123-126

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz