Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis 3/2000

Tomáš Kostelecký:
Proposed Changes to the Electoral Law Resulting from Amendments to the 'Opposition Agreement' in 2000 and their Possible Consequences [299]

Kostelecký, Tomáš. 2000. „Navrhované změny volebního zákona vzešlé z dodatků "opoziční smlouvy" v roce 2000 a jejich možné důsledky .“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 36 (3): 299-306

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz